Ana sayfa Genel NEVRUZ; ÖZBEÖZ TÜRK BAYRAMIDIR.

NEVRUZ; ÖZBEÖZ TÜRK BAYRAMIDIR.

Nevruz; Farsça “Yeni Gün” anlamına gelmektedir. Baharın gelişini, tabiatın uyanışını simgedir, Nevruz; Tabiat ile iç içe, kucak kucağa yaşayan, toprağı “ana” olarak adlandıran Türk’ün düşünce sisteminde “baharın gelişi”  elbette önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Nevruz; çeşitli Türk topluluklarında, Yeni Kün, Yengi Kün, Yeni Yıl, Yengi Gün, Ergenekon, Çağan, Ergenekün, Ulustın, Uluğ Küni, Baba Marta, Bahara Kavuşma, Ulaşma, olarak adlandırılır, Ana­dolu’da ise Nevruz;  Sultan-ı Nevruz, Mart Dokuzu ve Nevruz Sulta­nı gibi adlarla anılır, Bazı illerimiz de Nevruz adında köylerimizde vardır. Asya Türk dünyasında Nevruz adı değişime uğra­yıp Naaruz, Navruz, Navriz ve Nevris olarak anılmaktadır, Bu gün Anadolu da bazı illerimiz de “Nevruz” adında köylerimiz vardır.

Nevruz, Özbeöz bir Türk bayramıdır. Türklerin ilk millî bayramıdır..

Temeli beş bin yıllık Türk tarihi ile beraber olan Nevruz; Türklerde ilk bahar, varoluş, diriliş bayramı olarak algılanmıştır. Nevruz’un diğer bir adı da Ergenekon’dur.  Ergenekon olarak bilinmesinin nedeni: Toprağın yağmurlarla ıslanıp sonra üzerinin karla kaplanıp kısa bir ölüm uykusuna yatması ve daha sonra baharın gelmesiyle yeniden canlanıp, dirilmesi aynı Türklerin 400 yıl boyunca dört tarafı yüksek dağlarla kaplı bir vadide sıkışıp daha sonra dağları aşıp hürriyetlerine kavuşması yani yeniden dirilmesi olayına benzetilmesidir.

Çin kaynaklarında; Hunların milattan yüzlerce yıl önce 21 Mart’ta hazırladıkları yemeklerle kırlara çıktıkları, bahar şenlikleri yaptıkları aktarılmaktadır. Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlıların ise “Sultan-ı Nevruz” adı altında bizzat padişahın katılımıyla törenler yaptıkları bilinmektedir. ve Cumhuriyet Döneminde Nevruz, bayram olarak kabul edilmiş ve çeşitli eğlencelerle kutlanmıştır, Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün önderliğinde 1923, 1924, 1926 yıllarında “Ergenekon Bayramı” adı altında Nevruz kutlamaları yapılmıştır. Nevruz Bay­ramı, günümüzde de Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan Cumhuriyetleri ve Altay, Hakas, Tataristan özerk böl­gelerinde resmi bayram olarak kutlanmaktadır.

Nevruz geleneği ne Sünnilikle, ne Alevilikle, ne Bektaşilikle doğrudan doğuş bağlantısı olmayan, İslâmiyet’ten çok öncelere giden bir gelenektir. Yani bir dinin veya mezhebin bayramı değildir. Bu yüzden de herhangi bir şekilde bir mezhep adına, bir din adına, bir etnik grup adına bağlı gösterilmesi, istismar edilmesi bir ayrılık unsuru olarak takdim edilmeye çalışılması yanlıştır tarihin ve kültürün bütün gerçeklerine aykırıdır.

Nevruz kutlamalarının amacı; yurdumuzda ve Türk dünyasın­da gelenek ve göreneklerimizin canlı tutulmasını, nesilden nesil’e aktarılmasını, Türk dünyasının yakınlaşmasını, ortak kültürel bağla­rın kuvvetlenmesini sağlamaktır.

Adriyatik Denizinden-Japon Denizine Türk âleminin Nevruz toyu kutlu olsun, Nevruz gülleri geleceğe umutlar taşısın. Nice yeni baharlar’a.