Ana sayfa Genel 101. Yılında 18 Mart 1915 “ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞINDAN” bir Kesit

101. Yılında 18 Mart 1915 “ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞINDAN” bir Kesit

101. Yılında18 Mart 1915 “ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBESİNDEN” bir kesit.

Saat 17.00 olduğunda Müttefik Donanmasının üç önemli zırhlı savaş dışı kalmıştı.  Donanma Komutanı Amiral Roberk bu şartlar altında muharebeye devam etmeye daha fazla ısrara gerek yok diye düşündü. Ve bütün gemilere genel çekilme emri verdi.

Çanakkale Cephesini Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa bu manzarayı bulunduğu tepeden görünce gözyaşlarını tutamadı.

Yanındakilere:  Gittiler diye seslendi. Sesi hafif titriyordu:

Bu sefer biraz daha duyulur şekilde: Geçemediler… Geçemeyecekler! Dedi.

Müttefik gemiler geri çekilirken bile tabyalarımızı bombalıyorlardı.

Bu mermilerden bir kaçıRumeli Mecidiye Tabyasına yakın mesafelerin de görününce. Takım Subayı Fethi Bey: ‘’Sığınağa, sığınağa!’’ Diye bağırdı. Askerlerin büyük bölümü sığınağa girdiler. O anda bataryanın cephaneliğe isabet alan bir Bombayla müthiş bir patlama oldu geride kalanları sağa sola savruldu. Mecidiye tabyasında 14 şehidimiz, 24 yaralımız oldu. Tabyadan geriye sadece tabya komutanı ve iki er kalmıştı.

Patlamadan biraz sonra Edremit-Çamlık köyünde Mehmet oğlu Seyit kendine geldi. Etrafına bakındı. Seyit yara bile almamıştı. Sarsıntıyla sersemlemiş, bayılmıştı.   Yattığı yerden doğrulmaya çalışırken karşısındaki Niğdeli Ali’yi gördü. O da kendisi gibi bayılmıştı. Değerlerinde hareket yoktu.

Seyit Niğdeli Ali’ye arkadaşların durumu nasıl?Dedi.

Niğdeli Ali galiba sadece ikimiz kaldık. Baksana diğerleri hareketsiz yatıyorlar. Onlar şehitlik mertebesine ulaştılar.

Seyit doğrularak denize doğru baktı. Devzırhlılardanalevler püskürüyordu, etrafı duman kaplamıştı. Çevresine bakındı,Rumeli Mecidiye Tabyasının bir topu sağlamdı. Diğer topların toprağa gömüldüğünü gördü. O topunda mataforası ‘mermi kaldıran vinci’ bozulmuştu.

Seyit, gayri ihtiyari mermilere doğru ağır ağır yürüdü, mermilerden birini kaldırmak istedi fakat gres yağına bulandığı için elinden kaydı, Seyit’i şaşkınlıkla izleyen Niğdeli Ali, Seyit ne yapmaya çalıyor? Dedi kendi kendine ve yüksek sesle kaldıramazsın Seyit! Dedi. Hele bi deneyelim dedi Seyit. Denemeden anlaşılmaz dedi ve Seyit avuçlarının içini toprağa buladıve ovalamaya başladı. Yerdeki mermiyi yeniden kucaklayıp tarttı.  Hele yardım et Ali, şunu sırtlayayım dedi. Ali’nin yardımı ile 276 kilogramlık mermiyi sırtladı. Sendeleyerek merdivenlerden çıktı, mermiyi namluya sürdüler. Topun namlusunu kıyıya yakın Ocean zırhlıya doğru çevirdiler. Uzaklığı tahminen ayarladılar. Dudaklarında belli belirsiz bir sesle: “Lâ havle ve lâkuvvete illâ billâhilaliyyil azîm” dedikleri duyuldu. Topu ateşlediler.İlk mermi biraz uzağa düştü. Denizde büyük bir su kulesi yükseldi. Seyit, ikinci mermiyi de aynı şekilde yüklendi. Topun ayarını yeniden yaptılar. Bu sefer de beri tarafa düştü. Seyit üçüncü kez aynı şekilde mermiyi yüklendi. Yeniden ayar yaptılar ve ateşlediler. Bu sefer önde bulunan Ocean zırhlısınınkıç tarafından vurmayı başarır.

Bombardımanın kesilmesi üzerine sığınaktakiler çıkmaya başlamıştı. Batarya Komutanı Hilmi Bey denizden yükselen dumanları, yan yatmış gemiyi görünce.

Sen miydin Seyit? Dedi.

Niğdeli Ali: ‘’Evet komutanım, Seyit vurdu, Seyit vurdu.’’ Dedi.

Bu ara Seyit dördüncü mermiyi getirdi, mermiyi kaldırışını herkes hayret seyrediyordu. Mermiyi namluya sürdü.Ancak gene ölçü iyi değildi boşa gitti.

Ocean zırhlısı dümen tertibatı bozulduğu için olduğu yerde dönmeye başladı ve Nusrat Mayın Gemisi’nin bir gece önce döşediği mayınlardan birine çarparak yan yatarak15 derece eğildi.

18’10 da Ocean Zırhlısının komutanı Hayes Sadler, yakınında bulunan Cola Jed, Cheimer muhriplerine yardım çağrısı gönderdi. Personel boşaltıldıktan sonra Ocean zırhlısı Çanakkale Boğazı sularında kaldı. Akıntı Ocean zırhlısını Morto Koyu’na doğru sürükledi.

Akşam 19.30 General Hamilton İngiltere Savunma Bakanı Winston Churcill’e “Felaket bir gün geçirdik; Çanakkale Geçilmez” diye telgraf çekti. Ocean ve İrresistible 22’00da battılar.

“Şehitler gününde tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle ve şükran ile anıyorum”